26.11
THẾ LỰC MỚI
  • Võ học: Đại Bi Chưởng
  • Nội công: Hàng Ma Kinh
  • Vũ khí: Triền Thủ
  • Điều kiện: Người chơi nam đạt đủ cấp 85 có thể gia nhập thế lực này thông qua Kỳ Ngộ. Xem Thêm...
  • Võ học: Hoa Thần Thất Thức
  • Nội công: Huyền Ngọc Thần Công
  • Vũ khí: Ám khí
  • Điều kiện: Thế lực này tạm thời chỉ thu nhận đệ tử nhân vật nữ, người chơi nữ có thể nhận tư cách đệ tử Di Hoa Cung thông qua Kỳ Ngộ; Tất cả server chỉ có 1 nhân vật nam có thể vượt qua tuyển chọn trở thành đệ tử nam duy nhất "Vô Khuyết Công Tử" của Di Hoa Cung. Xem Thêm...
đập trứng hứng quà

Hạng

tài khoản

tên nhân vật

máy chủ

lượt đập trứng

1

cack****13

IRONMAN

S1-Trương Vô Kỵ

9670

2

albe**@**om

SonSắt

S19-Nhậm Ngã Hành

5484

3

mash****ix

VõTòng

S19-Nhậm Ngã Hành

4800

4

tran**@**om

S1-Trương Vô Kỵ

3697

5

1215**@**om

MỹHầuVương

S19-Nhậm Ngã Hành

1784

6

buip**@**om

LangTấn

S16-Hoa Sơn Kiếm

1143

7

zuke****k1

ĐịnhNhânKiệt

S1-Trương Vô Kỵ

1088

8

hauh****13

TâmTư

S7-Kiều Phong

1030

9

hait****01

TiểuDunDun

S15-Thái Cực Kiếm

995

10

hais**@**om

PhiêuTuyết

S13-Tâm Phật Chưởng

976

11

drch**@**om

ThiênSu077

S19-Nhậm Ngã Hành

921

12

4579**@**om

RiCarDor

S7-Kiều Phong

894

13

khoi****73

SUNĐÂY

S13-Tâm Phật Chưởng

750

14

ngoc****02

Sumi

S4-Trương Tam Phong

708

15

maih**@**om

TaoTrộmĐây

S1-Trương Vô Kỵ

685

16

mush****05

iDuy

S1-Trương Vô Kỵ

620

17

hoan****07

YangHồVui

S17-Độc Cô Cầu Bại

615

18

linh****00

quykieu

S20-Âu Dương Phong

588

19

wint****95

RuBi

S1-Trương Vô Kỵ

552

20

jaso****01

Sumo

S4-Trương Tam Phong

530