HỆ THỐNG MÔN PHÁI

Lục đại môn phái uy chấn võ lâm


Đang

Vận dụng Thái Cực vào nhiều loại võ học. Hành hiệp trượng nghĩa, vang danh thiên hạ.

Vũ khí: Đơn Kiếm. Đặc sắc: Khống chế, phản đòn và hồi máu. Võ học: Thái Cực Kiếm. khám phá

Đường
Môn

Giỏi ám khí, thạo dùng độc. Đường Môn phái thần bí khó lường, người người nể sợ.

Vũ khí: Ám Khí. Đặc sắc: Sát thương cao từ xa. Võ học: Mê Hồn Tiêu. khám phá

Nga
My

Nga My xuất chúng, nữ nhi hào kiệt. Đây là phái có khả năng hồi máu cho đồng đội khi tham gia các hoạt động.

Vũ khí: Song Thích. Đặc sắc: Khống chế và trị liệu. Võ học: Ly Biệt Thích. khám phá

Lăng Tiêu
Thành

Mượn sức mạnh băng tuyết ngàn năm Lăng Tiêu Thành có khả năng tấn công áp chế khiến đối thủ trở tay không kịp.

Vũ khí: Đơn Đao. Đặc sắc: Sát thương cao, khả năng áp chế. Võ học: Tuyết Ảnh Cuồng Đao khám phá

Minh
Giáo

Tập hợp tinh túy các loại võ học vào môn phái. Trừ gian diệt bạo, dân chúng thán phục.

Vũ khí: Trường Thương. Đặc sắc: Lợi thế về cả tấn công và phòng thủ. Võ học: Thiết Huyết Thương. khám phá

Cẩm
y vệ

Nổi danh trong chốn giang hồ. Quân lệnh như sơn, kiên quyết chấp hành, được giang hồ kiêng dè.

Vũ khí: Phi Trảo. Đặc sắc: Khả năng đánh tầm xa và phản đòn mạnh mẽ. Võ học: Truy Hồn Trảo. khám phá

GAMEPLAY ĐẶC SẮC

Chuẩn từ PC đến Mobile

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner