trở về tin tức

Đấu Mã Cầu - VÕ HIỆP VẬN ĐỘNG HỘI

22-09-2015

Tham Gia Báo Danh

Lúc mở hoạt động sẽ xếp cặp dựa trên số điểm bảng xếp hạng gần nhau. Có thể ghép cặp cá nhân hoặc nhóm đủ 4 người. Mỗi đội ghép được đủ 4 người thì bắt đầu thi đấu.

Thời Gian:

Mỗi hiệp 1, hiệp 2 có 7 phút, giữa chừng có 30S tạm nghỉ, lúc tạm nghỉ sẽ thu hồi mã cầu

Phe

Cờ Đỏ Ngựa Trắng 1 phe, cờ Lam ngựa Đen 1 phe

Đổi Sân:

Cứ vào 1 quả hoặc kết thúc hiệp 1 sẽ hoán đổi sân và phát bóng lại từ giữa sân

Bóng ngoài biên

Lúc bóng ngoài biên sẽ cài lại vị trí lúc bên ngoài biên

Quy Tắc Chiến Thắng:


Lúc kết thúc sự kiện sẽ phân thắng bại dựa trên số bàn thắng được ghi bới hai bên

Thưởng

Thắng được 1000 điểm thể thao và 3 điểm BXH thể thao, thue được 850 điểm thể thao và 1 điểm BXH thể thao. Hòa nhận được 800 điểm thể thao và 0 điểm BXH