trở về tin tức

Đặc quyền thẻ tháng

25-05-2021

Đặc quyền chuyên biệt với Thẻ Tháng/Thẻ Quý/Thẻ Năm của Cửu Âm Chân Kinh Mobile!

Tham gia ngay!

- Bước 1: Tại giao diện chính, nhấp vào biểu tượng Trân Các.

- Bước 2: Tại giao diện Trân Các, nhấp vào biểu tượng Nạp và chọn gói cần nạp.

Bao gồm 3 loại thẻ để mua gồm: Thẻ Tháng/Thẻ Quý/Thẻ Năm

- Mua thẻ Tháng/Quý/Năm sẽ nhận được đặc quyền như sau:

Đặc quyền

Thẻ Tháng
(129,000 VNĐ)

Thẻ Quý
(249,000 VNĐ)

Thẻ Năm
(799,000 VNĐ)

Vàng khóa (lập tức)

400
(Nhận 1 lần duy nhất)

1000
(Nhận 1 lần duy nhất)

4000
(Nhận 1 lần duy nhất)

Vàng khóa (mỗi ngày)

99
(Nhận mỗi ngày)

139
(Nhận mỗi ngày)

169
(Nhận mỗi ngày)

Tốc độ nội tu võ học/nội công

Tăng 20%

Tăng 40%

Tăng 40%

Nhiệm vụ sư môn

Dùng Bạc Khóa tiến hành 5 Sao

Tham gia hoạt động

Nhận trang bị, mảnh không khóa. Tham gia cấm địa nhận Bạc thường

Nghiên cứu tâm pháp võ học

Tỉ lệ bạo x3 EXP

Tỉ lệ bạo x4 EXP

Tỉ lệ bạo x4 EXP

Cổ Tiên Pháp Đàn

Nhận trang bị không khóa

Tái lập Thiên phú con cái

Hoàn trả 60%

Hoàn trả 70%

Hoàn trả 80%

Thi Khoa Cử
(Đổi Vàng Khóa sang Vàng)

50%

70%

100%

Lĩnh hội Lang Hoàn Ngọc Động

100 lần/tháng

200 lần/tháng

500 lần/tháng

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc hotline 19007198!