10h ngày 08.03

Võ học mới Không Minh Quyền

Võ học tuyệt thế do Chu Bá Thông sáng chế theo Đạo Đức Kinh. Yếu quyết: lấy nhu thắng cương, lấy hư đánh thực

Võ học mới Long Hổ Bá Quyền

Tuyệt kỹ quyền pháp, mượn sức mạnh và sự linh hoạt của Hổ Vương để kết liễu đối thủ.

Nội công mới Tiên Thiên Nhất Khí

Tuyệt kỹ giang hồ, nội công công thủ vẹn toàn, khi chạm vào đối phương, làm mạch của đối phương bị tổn thương. Thực lực vô cùng đáng sợ!

Nội công mới Phục Dưỡng Khí Công

Công pháp chuyên dùng để tu dưỡng chân khí, khiến nội lực sinh sôi không ngừng, càng đấu càng hăng.

Khổng Minh Quyền

Long Hổ Bá Quyền

Phục Dưỡng Khí Công

Tiên Thiên Nhất Khí

 • Vàng khóa X 1000

  Bạc khóa X 500000

  Mảnh Nội Công Cát X 20

  Mảnh Võ Học Cát X 20

  Thiên Phú Tinh Tu Đơn X 1

  Phù Dung Thạch X 1

  PVC Kim Trư Cát Tường X 1

  Vàng khóa X 2000

  Bạc khóa X 1000000

  Mảnh Nội Công Cát X 30

  Mảnh Võ Học Cát X 30

  Thiên Phú Tinh Tu Đơn X 2

  Phù Dung Thạch X 2

  PVC Kim Trư Cát Tường X 1

  Vàng khóa X 3000

  Bạc khóa X 1500000

  Mảnh Nội Công Cát X 50

  Mảnh Võ Học Cát X 50

  Thiên Phú Tinh Tu Đơn X 3

  Phù Dung Thạch X 3

  PVC Kim Trư Cát Tường X 1