trở về tin tức

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG NGÀY 20/11

20-11-2021

Chắc hẳn đến với Cửu Âm Chân Kinh Mobile, Nhân Sĩ không bao giờ quên người đầu tiên đã dẫn dắt, hướng dẫn mình chơi game, người đã đồng hành cùng mình làm bao nhiêu nhiệm vụ, từ kéo cấm địa, tâm ma đến truyền công... 

Hãy cùng Di theo dõi chi tiết sự kiện chào mừng ngày 20/11 nha.

Thời gian

- Từ 00h00 ngày 20/11 đến 23h55 ngày 23/11/2021.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Phúc lợi 1: Tôn Sư Trọng Đạo

- Trong thời gian sự kiện, quý nhân sĩ mua các gói quà Tôn, Sư, Trọng, Đạo, 20-11, Ân SưTiệm Hạn Giờ sẽ nhận thêm nhiều vật phẩm!

- Phần thưởng:

Điều kiện Đối với S1-16 Đối với S17-18 Đối với S19-22
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
Mua thành công 2 Gói 20-11 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 10 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 10 Mật Tịch Chiêu Thức (Cam) 20
Kim Thân Đơn 200 Vô Lậu Đơn 200 Tinh Võ Lệnh 50
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 50 Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) 200 Thiên Dã Lệnh 50
Vàng Khóa 4000 Vàng Khóa 4000 Vàng Khóa 4000
Mua thành công 2 Gói Ân Sư Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 10 Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 10 Mật Tịch Nội Công (Cam) 20
Kim Thân Đơn 100 Vô Lậu Đơn 150 Tinh Võ Lệnh 30
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 30 Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) 100 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 30
Vàng Khóa 4000 Vàng Khóa 4000 Vàng Khóa 4000
Mua thành công 3 Gói Tôn Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 3 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 3 Tọa kỵ Tuyết Lộc 1
Vô Lậu Đơn 200 Tẩy Tủy Đơn 200 Thức Ăn Cao Cấp 500
Thiên Niên Huyết Sâm 5 Bách Niên Linh Chi 5 Thức Ăn Dị Thú 10
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
Mua thành công 3 Gói Sư Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 3 Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 3 Vi Vân Phi Phong 1
Vô Lậu Đơn 160 Tẩy Tủy Đơn 160 Tinh Võ Lệnh 20
Thiên Niên Huyết Sâm 5 Bách Niên Linh Chi 5 Tôi Thể Đơn 300
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
Mua thành công 3 Gói Trọng Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 3 Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 3 Mảnh Phi Thiên Kinh 30
Tẩy Tủy Đơn 200 Hoán Huyết Đơn 200 Linh Lộc Nhung 30
Bách Niên Linh Chi 5 Địa Tâm Ngọc Tủy 8 Tôi Thể Đơn 300
Vàng Khóa 1800 Vàng Khóa 1800 Vàng Khóa 1800
Mua thành công 3 Gói Đạo Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 3 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 3 Lam Khê Thường 1
Tẩy Tủy Đơn 200 Hoán Huyết Đơn 200 Lam Khê Thường (Đầu) 1
Bách Niên Linh Chi 5 Địa Tâm Ngọc Tủy 8 Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cao) 200
Vàng Khóa 1800 Vàng Khóa 1800 Vàng Khóa 1800
Mua thành công 3 Gói Thiên Phú Thiên Phú Tinh Tu Đơn 1 Thiên Phú Tinh Tu Đơn 1 Thiên Phú Tinh Tu Đơn 1
Khai Ngộ Đơn 100 Khai Ngộ Đơn 100 Khai Ngộ Đơn 100
Bồi Nguyên Đơn 1000 Bồi Nguyên Đơn 1000 Bồi Nguyên Đơn 1000
Vàng Khóa 3000 Vàng Khóa 3000 Vàng Khóa 3000

- Gói Hạn Giờ:

Đối với S1-18
Gói hạn giờ Phần thưởng Số lượng Giá
Gói 20-11
Giới hạn: 3 /ngày
Vàng 12000 2,199,000 VNĐ
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 50
Vàng Khóa 8000
Gói Ân Sư
Giới hạn: 3 /ngày
Vàng 6000 1,299,000 VNĐ
Mảnh Bất Động Minh Vương 50
Vàng Khóa 4000
Gói Tôn
Giới hạn: 3 /ngày
Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 30 980 Vàng
Tu Vi 100000
Vàng Khóa 1000
Gói Sư
Giới hạn: 3 /ngày
Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 30 780 Vàng
Nội Công Đơn (Cam) 10
Vàng Khóa 1000
Gói Tôn
Giới hạn: 3 /ngày
Mảnh Phi Thiên Kinh 30 698 Vàng
Nội Công Đơn (Cam) 10
Vàng Khóa 1000
Gói Sư
Giới hạn: 3 /ngày
Mảnh Huyết Sát Đao 30 698 Vàng
Tu Vi 100000
Vàng Khóa 1000
Đối với S9-2
Gói hạn giờ Phần thưởng Số lượng Giá
Gói 20-11
Giới hạn: 3 /ngày
Vàng 12000 2,199,000 VNĐ
Mảnh Thiên Ma Bát Âm 50
Vàng Khóa 8000
Gói Ân Sư
Giới hạn: 3 /ngày
Vàng 6000 1,299,000 VNĐ
Mảnh Bất Động Minh Vương 50
Vàng Khóa 4000
Gói Tôn
Giới hạn: 3 /ngày
Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 30 980 Vàng
Tu Vi 100000
Vàng Khóa 1000
Gói Sư
Giới hạn: 3 /ngày
Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 30 780 Vàng
Nội Công Đơn (Cam) 10
Vàng Khóa 1000
Gói Tôn
Giới hạn: 3 /ngày
Mảnh Phi Thiên Kinh 30 698 Vàng
Nội Công Đơn (Cam) 10
Vàng Khóa 1000
Gói Sư
Giới hạn: 3 /ngày
Mảnh Huyết Sát Đao 30 698 Vàng
Tu Vi 100000
Vàng Khóa 1000

Phúc lợi 2: Quà Mừng Nhà Giáo VN

- Mừng ngày nhà giáo 20-11, quý nhân sĩ khi đăng nhập vào game sẽ nhận thêm phần thưởng hấp dẫn!

- Phần thưởng:

(Mỗi cụm máy chủ phần thưởng sẽ khác nhau, chi tiết ở Ingame)

Phúc lợi 3: Tích Nạp Nhận Hiệp Khách Chưởng Môn

- Mừng ngày nhà giáo 20-11, quý nhân sĩ tích nạp đủ 6868 Vàng sẽ nhận tùy chọn 1 trong 6 hiệp khách Chưởng Môn Phái!

- Phần thưởng:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!