trở về tin tức

CHUỖI SỰ KIỆN MÁY CHỦ MỚI

30-08-2021

Chuỗi sự kiện dành cho máy chủ mới tại Cửu Âm Chân Kinh Mobile có gì hấp dẫn?

Thời gian

- Trong vòng 07 ngày kể từ lúc máy chủ được khai mở. 

Phạm vi

- Chỉ dành riêng cho Máy chủ mới của Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới
Quà Tân Thủ Nạp Bất Kỳ - Nhận Hiệp Khách S
Đại Tác Chiến Mùa Hè Đăng Nhập Nhận Quà
Nạp Liên Tục Cấm Địa Tuần
Công Lực Chi Chiến Tích Lũy Nạp Ngày
Tích Nạp Tuần Triều Trình Phong Thưởng
Đua TOP Công Lực

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!