trở về tin tức

CHUỐI SỰ KIỆN QUỐC KHÁNH

01-09-2022

"Độc lập Tự do sáng trăng rằm

Non nước yên bình vui thỏa mộng"

Rộn ràng không khí Quốc Khánh muôn nơi. Thù Di mang đến chuỗi sự kiện chào mừng cho Nhân Sĩ đây!

Quốc Khánh Giờ Vàng

Thời gian:

Từ 0h00 ngày 02/9 đến 23h55 ngày 04/9. Người chơi tiến hành đăng nhập và online đạt các mốc sẽ nhận được thưởng tương ứng

Pham vi:

Toàn bộ máy chủ

Phần thưởng

Thưởng online sẽ reset theo từng ngày,người chơi có thể online để nhận lại khi qua ngày mới

Nạp Bất Kỳ Lễ 2-9

Thời gian:

 Từ 0h00 ngày 02/9 đến 23h55 ngày 04/9. Người chơi nạp bất kỳ sẽ nhận được quà thưởng tùy chọn 3 mốc

Pham vi:

Toàn bộ máy chủ

Phần thưởng

Thưởng Nạp Bất Kỳ sẽ reset theo từng ngày,người chơi có thể online để nhận lại khi qua ngày mới

Gói Hạn Giờ và Ưu Đãi Hạn Giờ Quốc Khánh

Thời gian:

Thời gian diễn ra sự kiện này chỉ từ 2/9 đến 5/9

Phạm vi:

Toàn bộ máy chủ

Lưu ý: Các Vật Phẩm Tùy Chọn BQT ở ingame BQT để số lượng tượng trưng là 1, người chơi đạt mốc nhận thưởng liên hệ về BQT để tùy chọn vật phẩm và nhận đúng số lượng

Gói tiệm hạn giờ Quốc Khánh

  S1-23 S24-29 S30-32
Vật phẩm Số lượng Vật phẩm Số lượng Vật phẩm Số lượng
Gói 2-9 (30 gói) Bất Diệt Đơn 50 Kim Thân Đơn 50 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 30
Long Hổ Dịch Cân Đơn 100 Long Hổ Dịch Cân Đơn 100 Vàng Khóa 2000
Thiên Niên Tử Chi 5 Thiên Niên Huyết Sâm 5 Ngọc Tủy-Đại 100
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Khai Ngộ Đơn 100
Vàng 400 Vàng 400 Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo 1
Gói Chúc Mừng (20 gói) Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 20 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 20 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 50
Long Hổ Dịch Cân Đơn 200 Long Hổ Dịch Cân Đơn 200 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 50
Phù Dung Thạch 1 Phù Dung Thạch 1 Thiên Phú Tinh Tu Đơn 1
Bất Diệt Đơn 50 Bất Diệt Đơn 50 Khai Ngộ Đơn 200
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 30 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 30 Bùa Cấp 4 30
Vàng 2000 Vàng 2000 Vàng 2000
Gói Quốc Khánh (10 gói) Phá Kiếp Đơn 100 Bất Diệt Đơn 100 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 100
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 50 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 50 Bùa Cấp 4 50
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 50 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 50 Rương Khai Quang Cấp 10 5
Thiên Sơn Băng Tàm 10 Thiên Sơn Băng Tàm 10 Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo 5
Rương Đá Ghép Cấp 13 5 Rương Đá Ghép Cấp 13 5 Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh 100
Vàng 4000 Vàng 4000 Vàng 4000

Ưu Đãi Mừng Quốc Khánh

Đối với S1-29

  S1-23 S24-29
Vật phẩm Số lượng Vật phẩm Số lượng
MUA 5 Gói 2-9 Phá Kiếp Đơn 200 Kim Thân Đơn 200
Thiên Sơn Băng Tàm 20 Thiên Niên Huyết Sâm 20
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc(Khóa) 2 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 2
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Khóa) 50 Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Khóa) 50
Đá Ghép 13 Tùy Chọn (Khóa) 3 Đá Ghép 12, 13 Tùy Chọn (Khóa) 3
MUA 3 Gói Chúc Mừng Phá Kiếp Đơn 200 Bất Diệt Đơn 200
Thiên Sơn Băng Tàm 20 Thiên Niên Tử Chi 20
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 5 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 5
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Không Khóa) 100 Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Không Khóa) 100
Đá Ghép 13 Tùy Chọn (Không Khóa) 5 Đá Ghép12,13 Tùy Chọn (Không Khóa) 5
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Không Khóa) 5 Xích Viêm Vô Hạ (1) (Không Khóa) 1
MuA 3 Gói Quốc Khánh Phá Kiếp Đơn 300 Bất Diệt Đơn 300
Thiên Sơn Băng Tàm 30 Thiên Niên Tử Chi 30
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 7 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 7
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Không Khóa) 150 Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Không Khóa) 150
Rương Đá 13 Tùy Chọn (Không Khóa) 10 Rương Đá 12,13 Tùy Chọn (Không Khóa) 10
Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm (Không Khóa) 2 Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm (Không Khóa) 10
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Không Khóa) 10 Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Không Khóa) 10

 

Đối với S30-32

  S30-32
Vật phẩm Số lượng
MUA 5 Gói 2-9 Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Khóa) 50
Thần Binh Thiên Phệ 1
Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 10
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 1
Rương Khai Quang Cấp 10 2
MUA 3 Gói Chúc Mừng Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 5
Dị Thủy Hàn Băng Kiếm 1
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Không Khóa) 100
Rương Khai Quang Cấp 10 5
Xích Viêm Vô Hạ (3) 1
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 3
MUA 3 Gói Quốc Khánh Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 10
Thần Binh Thiền Trượng 1
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Khóa) 150
Rương Khai Quang Cấp 10 10
Xích Viêm Vô Hạ (3) 1
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 5
Yến Vân - Phong Vô Kỵ (Tùy Chọn, K.Khóa) 1