trở về tin tức

CHUỖI SỰ KIỆN TRUNG THU

08-09-2022

"Thu xưa dưới ánh trăng vàng

Tưng bừng trống ếch, rộn ràng tiếng ca"

Trung Thu đang đến rất gần, Thù Di cũng mang đến cho các Nhân Sĩ chuỗi sự kiện đón chào trung thu nhé!

Quốc Khánh Giờ Vàng

Thời gian:

Từ 0h00 ngày 09/09 đến 23h55 ngày 11/09. Người chơi tiến hành đăng nhập và online đạt các mốc sẽ nhận được thưởng tương ứng

Pham vi:

Toàn bộ máy chủ

Phần thưởng

Thưởng online sẽ reset theo từng ngày,người chơi có thể online để nhận lại khi qua ngày mới

Nạp Bất Kỳ Lễ

Thời gian:

 Từ 0h00 ngày 09/09 đến 23h55 ngày 11/09. Người chơi nạp bất kỳ sẽ nhận được quà thưởng tùy chọn 3 mốc

Phạm vi:

Toàn bộ máy chủ

Phần thưởng

Thưởng Nạp Bất Kỳ sẽ reset theo từng ngày,người chơi có thể online để nhận lại khi qua ngày mới

Gói Hạn Giờ và Ưu Đãi Hạn Giờ Trung Thu

Thời gian:

Thời gian diễn ra sự kiện này chỉ từ 09/09 đến 12/09

Phạm vi:

Toàn bộ máy chủ

Lưu ý: Các Vật Phẩm Tùy Chọn BQT ở ingame BQT để số lượng tượng trưng là 1, người chơi đạt mốc nhận thưởng liên hệ về BQT để tùy chọn vật phẩm và nhận đúng số lượng

Gói tiệm hạn giờ Quốc Khánh

  S1-23 S24-29
Vật phẩm Số lượng Vật phẩm Số lượng
GÓI BÁNH DẺO Bất Diệt Đơn 50 Kim Thân Đơn 50
Long Hổ Dịch Cân Đơn 100 Long Hổ Dịch Cân Đơn 100
Bánh Trung Thu 99 Bánh Trung Thu 99
Thiên Niên Tử Chi 5 Thiên Niên Huyết Sâm 5
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Vàng 400 Vàng 400
GÓI BÁNH NƯỚNG Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 20 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 20
Long Hổ Dịch Cân Đơn 200 Long Hổ Dịch Cân Đơn 200
Phù Dung Thạch 1 Phù Dung Thạch 1
Bánh Trung Thu 499 Bánh Trung Thu 500
Bất Diệt Đơn 50 Bất Diệt Đơn 50
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 30 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 30
Vàng 1000 Vàng 1000
GÓI BÁNH ĐẶC BIỆT Phá Kiếp Đơn 100 Bất Diệt Đơn 100
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 50 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 50
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 50 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 50
Thiên Sơn Băng Tàm 10 Thiên Sơn Băng Tàm 10
Bánh Trung Thu 999 Bánh Trung Thu 1000
Vàng 2000 Vàng 2000

Đối với S30-S32

  S30-32
Vật phẩm Số lượng
GÓI BÁNH DẺO Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 30
Vàng Khóa 2000
Bánh Trung Thu 99
Ngọc Tủy-Đại 100
Khai Ngộ Đơn 100
Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo 1
GÓI BÁNH NƯỚNG Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 50
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 50
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 1
Bánh Trung Thu 499
Khai Ngộ Đơn 200
Bùa Cấp 4 30
Vàng 1000
GÓI BÁNH ĐẶC BIỆT Mảnh Thiên Ma Bát Âm 100
Bùa Cấp 4 50
Rương Khai Quang Cấp 10 5
Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo 5
Bánh Trung Thu 999
Vàng 2000

Ưu Đãi Trung Thu Vui Vẻ

Đối với S1-29

  S1-23 S24-29
Vật phẩm Số lượng Vật phẩm Số lượng
MUA 5 GÓI BÁNH DẺO Phá Kiếp Đơn 200 Kim Thân Đơn 200
Thiên Sơn Băng Tàm 20 Thiên Niên Huyết Sâm 20
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc(Khóa) 2 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 2
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Khóa) 50 Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Khóa) 50
Đá Ghép 13 Tùy Chọn (Khóa) 3 Đá Ghép 12, 13 Tùy Chọn (Khóa) 3
MUA 5 GÓI BÁNH NƯỚNG Phá Kiếp Đơn 200 Bất Diệt Đơn 200
Thiên Sơn Băng Tàm 20 Thiên Niên Tử Chi 20
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 5 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 5
Bánh Trung Thu 499 Bánh Trung Thu 499
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Không Khóa) 100 Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Không Khóa) 100
Đá Ghép 13 Tùy Chọn (Khóa) 5 Đá Ghép12,13 Tùy Chọn (Không Khóa) 5
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Khóa) 5 Xích Viêm Vô Hạ (1) (Không Khóa) 1
MUA 3 GÓI BÁNH ĐẶC BIỆT Phá Kiếp Đơn 300 Bất Diệt Đơn 300
Thiên Sơn Băng Tàm 30 Thiên Niên Tử Chi 30
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 7 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 7
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Không Khóa) 150 Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Không Khóa) 150
Rương Đá 13 Tùy Chọn (Không Khóa) 10 Rương Đá 12,13 Tùy Chọn (Không Khóa) 10
Tôn Hiệu Lễ Hội Vui Vẻ 1 Tôn Hiệu Lễ Hội Vui Vẻ  
Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm (Không Khóa) 2 Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm (Không Khóa) 10
Bánh Trung Thu 999 Bánh Trung Thu 999
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Không Khóa) 10 Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Không Khóa) 10

Đối với S30-32

  S30-32
Vật phẩm Số lượng
MUA 5 GÓI BÁNH DẺO Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Khóa) 50
Rương Mảnh Vô Cực Bảo Ngọc 5
Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 10
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 1
Rương Khai Quang Cấp 10 (có thể chọn cấp cao hơn) 2
MUA 5 GÓI BÁNH NƯỚNG Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 5
Thượng Bảo Thấm Kim Bá 1
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Không Khóa) 100
Bánh Trung Thu 499
Rương Khai Quang Cấp 10 5
Xích Viêm Vô Hạ (2) 1
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 3
MUA 3 GÓI BÁNH ĐẶC BIỆT Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 10
Thần Binh Thiền Trượng 1
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Khóa) 150
Rương Khai Quang Cấp 10 10
Xích Viêm Vô Hạ (2) 1
Tôn Hiệu Lễ Hội Vui Vẻ 1
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 5
Bánh Trung Thu 999
Yến Vân - Hạ Hầu Thái(Tùy Chọn, K.Khóa) 1

Tiệm Đổi Bánh Trung Thu

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể quy đổi bánh trung thu để nhận vật phẩm với số lần đổi có giới hạn

Vật phẩm Số lượng bánh Giới hạn đổi
Tuyệt Thạch Cấp 13 480 10
Luyện Đĩnh Cấp 13 480 10
Đồng Đĩnh Cấp 13 480 10
Hắc Đĩnh Cấp 13 480 10
Đá Đúc Cấp 13 480 10
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (3) x5 888 10
Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm x2 888 10
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc x10 2999 9
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc x10 4999 9
Tuyệt Thạch Cấp 12 480 10
Luyện Đĩnh Cấp 12 480 10
Đồng Đĩnh Cấp 12 480 10
Hắc Đĩnh Cấp 12 480 10
Đá Đúc Cấp 12 480 10
Kỳ Ngộ Đạt Ma/Di Hoa Cung (Tùy Chọn) 999 1
Tú Hoa Châm 2222 3
Hộ Tâm Đan 2222 3
Ỷ Thiên Kiếm 9999 1
Đồ Long Đao 9999 1

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!