trở về tin tức

NÉM THẺ - VÕ HIỆP VẬN ĐỘNG HỘI

12-09-2016

Thời Lượng Thi Đấu:

Mỗi vòng duy trì 60s

 

Số Vòng Trò Chơi:

- Tổng có 5 vòng

- Đạt điểm tương ứng được vào vòng sau

- Số vòng càng cao độ khó khiêu chiến càng lớn

Điểm Thi Đấu

Mũi tên vào miệng bình nhận được điểm tương ứng

Mũi tên vô tình làm động vật nhỏ bị thương sẽ trừ điểm

Thưởng Thi Đấu

Nhận được số điểm Thể Taho dựa trên số tầng người chơi vượt ải mỗi lần