trở về tin tức

Nội công mới - Kiếm Ngữ Đồng Tâm

01-02-2020

Nội công được biết đến như là một trong những công phu cao nhất, và là căn bản của nhiều võ phái. Nhưng tuyệt thế võ công xuất hiện trên giang hồ chỉ có số lượng hữu hạn, chỉ có thể ngộ khó có thể cầu. Phiên bản mới Kiếm Ngữ Đồng Tâm xin ra mắt nội công Phục Dưỡng Khí Công nhận được thông qua tham gia Vạn Thú Sơn Trang.

Cảnh giới nội công

Cảnh giới nội công Chi tiết
Bậc 1 Khi chiến đấu, mỗi khi có 1 người phe ta vào trong 5m xung quanh. Bạn vs đông đội đều hồi 1% sinh lực
Bậc 2 Khi chiến đấu, mỗi khi có 1 người phe ta vào trong 5m xung quanh. Bạn vs đông đội đều hồi 1,2% sinh lực
Bậc 3 Khi chiến đấu, mỗi khi có 1 người phe ta vào trong 5m xung quanh. Bạn vs đông đội đều hồi 1,4% sinh lực
Bậc 4 Khi chiến đấu, mỗi khi có 1 người phe ta vào trong 5m xung quanh. Bạn vs đông đội đều hồi 1,6% sinh lực
Bậc 5 Khi chiến đấu, mỗi khi có 1 người phe ta vào trong 5m xung quanh. Bạn vs đông đội đều hồi 1,8% sinh lực
Bậc 6 Khi chiến đấu, mỗi khi có 1 người phe ta vào trong 5m xung quanh. Bạn vs đông đội đều hồi 2% sinh lực
Bậc 7 Khi chiến đấu, mỗi khi có 1 người phe ta vào trong 5m xung quanh. Bạn vs đông đội đều hồi 2,2% sinh lực
Bậc 8 Khi chiến đấu, mỗi khi có 1 người phe ta vào trong 5m xung quanh. Bạn vs đông đội đều hồi 2,4% sinh lực
Bậc 9 Khi chiến đấu, mỗi khi có 1 người phe ta vào trong 5m xung quanh. Bạn vs đông đội đều hồi 2,6% sinh lực
Bậc 10 Khi chiến đấu, mỗi khi có 1 người phe ta vào trong 5m xung quanh. Bạn vs đông đội đều hồi 3% sinh lực

Chúc Quý Nhân Sĩ có những giây phút thoải mái, vui vẻ khi tham gia Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Thù Di kính bút,