trở về tin tức

QUAY BÁCH BẢO CÁC - NHẬN THẦN BINH THIÊN PHẨM

01-06-2021

Vòng quay may mắn tuần 26 với phần thưởng là thần binh Ỷ Thiên Kiếm liệu sẽ thuộc về tay ai?

Cùng khám phá nhé!

Thời gian

- Từ 12h00 ngày 17/11 đến 12h00 ngày 24/11/2021.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Bách Bảo Các Tinh Diệu

Thưởng ngẫu nhiên

- Đối với S1-S16

Phần thưởng Số lượng Khóa
Hiệp Khách Tẩy Tủy Đơn 10
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 1 Không
Tẩy Tủy Đơn 5
Vàng Khóa 200
Mảnh Ngạo Thế Quyết 5 Không
Thần Vận Thiên Châu (Đúc) 5
Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết 5 Không
Kim Thân Đơn 5
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 3 Không
Vô Lậu Đơn 5
Thanh Viêm Nhẫn 1 Không

- Đối với S17-S22

Phần thưởng Số lượng Khóa
Thần Vận Thiên Châu (Đúc) 5
Mảnh Chân Võ Mật Kinh 5 Không
Nguyên Tinh (Đúc) 3 Không
Vàng Khóa 200
Mảnh Ngạo Thế Quyết 5 Không
Tinh Võ Lệnh 3
Mảnh Tịch Tà Kiếm Pháp 5 Không
Huyền Linh Châu (Đúc) 1

S17-S21: Mảnh Thiên Ma Bát Âm

S22: Mảnh Thái Cực Quyền

3 Không

S17-S21: Khai Ngộ Đơn

S22: Hiệp Khách Tẩy Tủy Đơn *5

2
Dẫn Long Truy Phụng Hoàn-Lạ 1 Không

Thưởng mốc

Mốc Đối với S1-16 Đối với S17-19 Đối với S20-22
Phần thưởng SL Phần thưởng SL Phần thưởng SL
30 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 1 Mật Tịch Nội Công (Cam) 5 Mật Tịch Nội Công (Cam) 5
75 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 1 Mật Tịch Nội Công (Cam) 5 Mật Tịch Nội Công (Cam) 5
150 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 2 Mật Tịch Nội Công (Cam) 5 Mật Tịch Nội Công (Cam) 5
225 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 3 Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 5 Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 5
525 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5 Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 5 Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 5

Bách Bảo Các Chí Tôn

Thưởng ngẫu nhiên

- Đối với S1-16

Phần thưởng Số lượng Khóa
Vân Phù 5 Khóa
Thiên Ngoại Vấn Thiết 2
Ngọc Tủy-Đại 2
Bạc Khóa 30000
Đá Tinh Luyện 50
Tử Linh Huyền Châu (Đúc) 20
Mảnh Như Ý Cát Tường 2
Hoán Huyết Đơn 10
Mảnh Hỗn Minh Phạt Ngọc 1
Tâm Đắc Võ Học 500
Mảnh Vô Ưu Tâm Kinh 3

- Đối với S17-19

Phần thưởng Số lượng Khóa
Vân Phù 5 Khóa
Thiên Ngoại Vấn Thiết 2
Ngọc Tủy-Đại 2
Bạc Khóa 30000
Đá Tinh Luyện 50
Hiệp Khách Tư Chất Đơn 10
Mảnh Vô Ưu Tâm Kinh 3
Tâm Đắc Võ Học 500
Tôi Thể Đơn 10
Mảnh Cát Tường Như Ý 2
Mảnh Hỗn Chí Nguyên Ngọc 1

- Đối với S20-22

Phần thưởng Số lượng Khóa
Thất Huyền Lệnh 5 Khóa
Ngọc Tủy-Đại 2
Vân Phù 5
Bạc Khóa 30000
Quyển Tẩy Luyện 10
Hiệp Khách Tư Chất Đơn 10
Mảnh Vô Ưu Tâm Kinh 3
Tâm Đắc Võ Học 500
Dịch Cân Đơn 5
Mảnh Giang Hồ 3
Mảnh Hỗn Chí Nguyên Ngọc 1

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!