trở về tin tức

[S35] ĐUA TOP CÔNG LỰC VÀ BANG HỘI

08-06-2020

Sẽ có những phần thưởng xứng đáng dành cho quý nhân sĩ và bang hội xuất sắc nhất!.

Thời gian

- Từ 10h00 ngày 16/06 - 10h00 ngày 23/06/2023.

Phạm vi

- Dành cho máy chủ mới S35 - Bạch Ngọc Đường

Nội dung

- TOP 10 người chơi có công lực mỗi máy chủ sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn.

- Phần thưởng BQT sẽ tiến hành tổng kết và trao sau khi kết thúc sự kiện.

Lưu ý:

- BQT dựa vào BXH đúng vào lúc 10h00 ngày 23/06/2023 để tiến hành tổng kết. Quý nhân sĩ vui lòng không tháo võ học, thần bình, hiệp khách...

Thời gian giải quyết khiếu nại đến hết ngày 25/06/2023. Sau thời gian này BQT sẽ trao thưởng và không giải quyết vấn đề khiếu nại liên quan.

Phần Thưởng

Đua Top Công Lực

Hạng Phần thưởng Số lượng
1 Thần binh Viên Nguyệt Loan Đao 1
Mảnh Huyết Sát Đao 200
Bùa Cấp 4 50
PVC Tự chọn 1
Vàng 10000
Vàng Khóa 10000
2 Thần binh Viên Nguyệt Loan Đao 1
Mảnh Huyết Sát Đao 150
PVC Tự chọn  
Bùa Cấp 4 40
Vàng 8000
Vang Khóa 8000
3 Mảnh Huyết Sát Đao 150
Bùa Cấp 4 80
Vàng 5000
PVC Tự chọn 1
Vàng Khóa 5000
4-10 Mảnh Huyết Sát Đao 100
Bùa Cấp 4 40
Vàng 3000
Vàng Khóa 3000

Đua Top Bang Hội

Hạng Phần thưởng Số lượng
1 Vàng 1000
Vàng khóa 2000
Bạc Khóa 2000000
Ngọc Tủy-Đại 100
Mảnh Nội Công Cát Tường 50
Hiệp Khách Tư Chất Đơn 200
2 Vàng 800
Vàng khóa 1500
Bạc Khóa 1500000
Ngọc Tủy-Đại 80
Mảnh Nội Công Cát Tường 30
Hiệp Khách Tư Chất Đơn 150
3 Vàng 500
Vàng khóa 1000
Bạc Khóa 1000000
Ngọc Tủy-Đại 50
Mảnh Nội Công Cát Tường 30
Hiệp Khách Tư Chất Đơn 100
4-9 Vàng 200
Vàng khóa 1000
Bạc Khóa 1500000
Ngọc Tủy-Đại 20
Mảnh Nội Công Cát Tường 20
Hiệp Khách Tư Chất Đơn 50

Quà Bang Chủ

TOP BANG Vật Phẩm Số Lượng
1 Mảnh Võ Học Cát Tường 100
Thiên Long Du 1
Thiên Dã Lệnh 30
Vàng Khóa 10000
2 Mảnh Võ Học Cát Tường 80
Thiên Long Du 1
Thiên Dã Lệnh 30
Vàng Khóa 8000
3 Mảnh Võ Học Cát Tường 50
Thiên Long Du 1
Thiên Dã Lệnh 30
Vàng Khóa 5000
4-9 Mảnh Võ Học Cát Tường 50
Thiên Dã Lệnh 30
Vàng Khóa 5000

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc hotline 19007198!