trở về tin tức

[TUẦN 117] NẠP LIÊN TỤC

17-08-2023

Trong tuần này, chỉ cần nạp tích lũy đạt mốc nhất định trong thời gian 5 ngày, quý nhân sĩ sẽ có ngay gói quà tương ứng siêu giá trị!

Thời gian

- Từ 0h00 ngày 18/08 đến 23h55 ngày 24/08/2023.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

- Mỗi ngày tích lũy nạp đạt 80 Vàng, 200V, 500V, 1000V và 2000V đạt 5 ngày sẽ nhận được thưởng.

Lưu ý: Quà 3 Ngày không tính trong sự kiện này!

Phần thưởng

Đối với S1-S33

Mốc Đối với S1-29 Đối với S30-33
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
80 Mảnh Tiên Thiên Nhất Khí 10 Mảnh Hoa Thần 10
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 30
Bất Diệt Đơn 20 Bất Diệt Đơn 20
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 30 Bách Niên Linh Chi 10
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
200 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Mảnh Hoa Thần 20
Mảnh Tiên Thiên Nhất Khí 20 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 50
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 1 Bách Niên Linh Chi 10
Bất Diệt Đơn 50 Bất Diệt Đơn 50
Thiên Niên Huyết Sâm 5 Khai Ngộ Đơn 50
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
500 Mảnh Tiên Thiên Nhất Khí 20 Vàng Khóa 2000
Thiên Niên Huyết Sâm 10 Mảnh Hoa Thần 30
Bất Diệt Đơn 300 Tử Vân Tinh SS 10
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 Thiên Niên Huyết Sâm 5
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 2 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1
Vàng Khóa 2000 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 2
1000 Phù Dung Thạch 2 Mảnh Hoa Thần 30
Mảnh Tiên Thiên Nhất Khí 30 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 30
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1
Thiên Niên Tử Chi 10 Phù Dung Thạch 2
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5 Long Hổ Dịch Cân Đơn 500
Vàng Khóa 3000 Vàng Khóa 3000
2000 (mảnh hỗ trợ chuyển) Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) 100 Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) 50
Vàng 2000 Vàng 2000
Bạch Ngọc Đường - Tín vật 5 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 3
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 3 Phù Dung Thạch 5
Thiên Sơn Băng Tàm 20 Thiên Phú Tinh Tu Đơn 2
Vàng Khóa 4000 Vàng Khóa 4000
 

Lưu ý: Mốc 2k Mảnh Nội/Võ x100 Tùy Chọn. Liên hệ BQT để nhận

Đối với S34 -S35

Mốc Đối với S34 Đối với S35
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
80 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10
Túi Tử Vân Tinh (ss) 2 Bùa Cấp 4 20
Tinh Thạch Gia Hộ 20 Thủy Vận Hỗn Thiên Nghĩa 1
Địa Tâm Ngọc Tủy 20 Mảnh Huyết Sát Đao 20
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
Mảnh Thiên Ma Bát Âm 20 Mật Tịch Nội Công( Cam) 5
200 Mảnh Hoa Thần  50 Mảnh Ngạo Thế Quyết 50
Vô Lậu Đơn 100 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 50
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 30 Tinh Võ Lệnh 10
Bách Niên Linh Chi 10 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 30
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
500 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 2 Mảnh Ngạo Thế Quyết 50
Mảnh Thiên Ma Bát Âm 50 Mảnh Mị Mảnh Kiếm Pháp 50
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 50 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 50
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Long Hổ Dịch Cân Đơn 150 Mật Tịch Nội Công( Cam) 5
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
1000 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 Mảnh Ngạo Thế Quyết 50
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 30 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 50
Mảnh Thiên Ma Bát Âm 50  Mảnh Thiên Ma Bát Âm 50
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 100 Hiệp Khách Tư Chất Đơn 1000
Long Hổ Dịch Cân Đơn 400 Bồi Nguyên Đơn 5000
Vàng Khóa 3000 Vàng Khóa 3000
2000 (mảnh hỗ trợ chuyển) Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Chỉ Tùy chọn Mảnh Cũ) 100 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 50
Vàng 2000 Vàng 2000
Phù Dung Thạch 3 Mảnh Ngạo Thế Quyết 50
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 2 Đá 9 Tùy Chọn 3
Vàng Khóa 4000 Vàng Khóa 2000
 
 
Lưu ý S34: Mốc 2k Mảnh Nội/Võ x100 Tùy Chọn. Liên hệ BQT để nhận
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!