trở về tin tức

[TUẦN 118] NẠP LIÊN TỤC

10-02-2021

Trong tuần này, chỉ cần nạp tích lũy đạt mốc nhất định trong thời gian 5 ngày, quý nhân sĩ sẽ có ngay gói quà tương ứng siêu giá trị!

Thời gian

- Từ 0h00 ngày 25/08 đến 23h55 ngày 31/08/2023.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

- Mỗi ngày tích lũy nạp đạt 80 Vàng, 200V, 500V, 1000V và 2000V đạt 5 ngày sẽ nhận được thưởng.

Lưu ý: Quà 3 Ngày không tính trong sự kiện này!

Phần thưởng

Đối với S1-S33

Mốc Đối với S1-29 Đối với S30-33
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
80 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10 Mảnh Long Hổ Bá Quyền 10
Mảnh Long Hổ Bá Quyền 10 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 30
Long Hổ Dịch Cân Đơn 50 Long Hổ Dịch Cân Đơn 50
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 30 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
200 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Mảnh Long Hổ Bá Quyền 20
Mảnh Long Hổ Bá Quyền 20 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 20
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 1 Long Hổ Dịch Cân Đơn 100
Long Hổ Dịch Cân Đơn 150 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
500 Mảnh Hoa Thần 20 Vàng Khóa 2000
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 100 Mảnh Long Hổ Bá Quyền 30
 Mảnh Long Hổ Bá Quyền 30 Bùa Cấp 4 5
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 100
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 1 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1
Vàng Khóa 2000 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
1000 Phù Dung Thạch 2 Phù Dung Thạch 2
Mảnh Hoa Thần 40 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 30
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 100
Thiên Niên Tử Chi 10 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1
Thiên Phú Tinh Tú Đơn 1 Thiên phú tinh tu đơn 2
Vàng Khóa 3000 Vàng Khóa 3000
2000 (mảnh hỗ trợ chuyển) Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) 100 Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) 100
Vàng 2000 Vàng 2000
Thiên Sơn Băng Tâm 20 Bạch Ngọc Đường-Tín Vật 5
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 3 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 3
Bạch Ngọc Đường-Tín Vật 5 Nguyên Liệu Luyện Thể Tùy Chọn (Liên hệ BQT) 20
Vàng Khóa 4000 Vàng Khóa 4000
 

Lưu ý: Mốc 2k Mảnh Nội/Võ x100 Tùy Chọn. Liên hệ BQT để nhận

Đối với S34 -S35

Mốc Đối với S34 Đối với S35
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
80 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10
Mảnh Long Hổ Bá Quyền 10 Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh 10
Long Hổ Dịch Cân Đơn 50 Thủy Vận Hỗn Thiên Nghĩa 1
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 30 Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 20
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
200 Mảnh Long Hổ Bá Quyền 20 Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 50
Long Hổ Dịch Cân Đơn 100 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 50
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 30 Tinh Võ Lệnh 10
Thiên Dã Lệnh  20 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 30
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
500 Mảnh Bất Động Minh Vương 30 Mảnh chân Võ Mật Kinh 30
Mảnh Long Hổ Bá Quyền 30 Mảnh Thái Cực Quyền 50
  100 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 50
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 50 Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 3
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
1000 Phù Dung Thạch 2 Mảnh Chân Võ Mật Kinh 50
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 50 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 50
Mảnh Bích Du 50  Mảnh Thái Cực Quyền 50
Mảnh Bất Động Minh Vương 40 Hiệp Khách Tư Chất Đơn 1000
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 100 Bồi Nguyên Đơn 5000
Vàng Khóa 3000 Vàng Khóa 3000
2000 (mảnh hỗ trợ chuyển) Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn 100 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 50
Vàng 2000 Vàng 2000
Vàng Khóa 4000 Mảnh Bích Du Độc Kinh 50
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 2 Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 10
sủi cảo 200 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 100
Phù Dung Thạch 3 Vàng Khóa 2000
Nguyên Liệu Luyện Thể Tùy Chọn (Liên hệ BQT) 20 Sủi Cảo 200
 
 
Lưu ý S34: Mốc 2k Mảnh Nội/Võ x100 Tùy Chọn. Nguyên liệu luyện thể x20 - Liên hệ BQT để nhận
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!