trở về tin tức

[TUẦN 118] VƯỢT ẢI CẤM ĐỊA

02-02-2021

Tham gia cấm địa và nhận ngay những phần quà hấp dẫn!

Thời gian

- Từ 9h00 ngày 25/08 đến 23h55 ngày 31/08/2023.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, hoàn thành vượt ải các cấm địa sẽ nhận thưởng.

- Mỗi ải cấm địa chỉ hoàn thành 1 lần duy nhất.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ Đối với S1-29 Đối với S30-35
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
Hoàn thành cấm địa tổ đội Tâm Ma Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 2 Mật Tịch Nội Công (Cam) 2
Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10 Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường 10
Câu Đối 5 Câu Đối 5
Vàng Khóa 100 Vàng Khóa 100
Hoàn thành cấm địa Tuyết Ngọc Phong - Thường Mảnh Nội Công Bậc 3 5 Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường 5
Long Hổ Dịch Cân Đan 10 Căn Cốt Đơn 50
Câu Đối 5 Câu Đối 5
Vàng Khóa 50 Vàng Khóa 50
Hoàn thành cấm địa Khổng Tước - Dễ Mảnh Nội Công Bậc 3 5 Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường 5
Long Hổ Dịch Cân Đan 10 Trứng Tài Vận 20
Câu Đối 5 Câu Đối 5
Vàng Khóa 50 Vàng Khóa 50
Hoàn thành cấm địa Khổng Tước - Thường Mảnh Nội Công Bậc 3 5 Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường 10
Long Hổ Dịch Cân Đan 10 Trứng Tài Vận 20
Câu Đối 5 Câu Đối 5
Bạc Khóa 1000000 Bạc Khóa 1000000
Hoàn thành cấm địa Thông Thiên Phong - Dễ Mảnh Nội Công Bậc 3 10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10
Long Hổ Dịch Cân Đan 10 Long Hổ Dịch Cân Đan 10
Câu Đối 5 Câu Đối 5
Vàng Khóa 50 Vàng Khóa 50
Hoàn thành cấm địa Thông Thiên Phong - Thường Mảnh Nội Công Bậc 3 10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10
Long Hổ Dịch Cân Đan 20 Long Hổ Dịch Cân Đan 20
Câu Đối 5 Câu Đối 5
Vàng Khóa 100 Vàng Khóa 100
Hoàn thành cấm địa Quy Khư Điện - Dễ Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10
Thiên Khởi Huyền Châu (Đúc) 20 U Nhiên Thiên Câu (Đúc) 20
Câu Đối 5 Câu Đối 5
Vàng Khóa 100 Vàng Khóa 100
Hoàn thành cấm địa Quy Khư Điện - Khó Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10
Búa Bạch Kim 10 Búa Bạch Kim 10
Câu Đối 5 Câu Đối 5
Vàng Khóa 100 Vàng Khóa 100
Hoàn thành cấm địa Long Giang Bảo Thuyền - Thường Mảnh Nộ Đào Bách Kích 10 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 10
Búa Vàng 10 Búa Vàng 10
Câu Đối 5 Câu Đối 5
Vàng Khóa 100 Vàng Khóa 100
Hoàn thành cấm địa Sơn Hải Quan - Dễ Mảnh Thiên Ma Bát Âm 10 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 10
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 20 Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 20
Câu Đối 5 Câu Đối 5
Vàng Khóa 100 Vàng Khóa 100

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!