trở về tin tức

[TUẦN 120] NĂNG ĐỘNG NHẬN THƯỞNG

09-02-2021

Mỗi ngày đăng nhập vào Cửu Âm Chân Kinh Mobile, quý nhân sĩ không chỉ lĩnh ngộ được võ học mà còn nhận thêm những phần quà hữu ích, hỗ trợ đắc lực cho hành trình bôn tẩu giang hồ.

Thời gian

- Từ 0h00 ngày 08/09 đến 23h55 ngày 14/09/2023.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tham gia hoạt động nhận điểm năng động. Năng Động đạt mốc sẽ nhận thêm các phần thưởng.

Phần thưởng

Năng Động Đối với S1-29 Đối với S30-35
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
100 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10
Cống hiến Tứ Thánh Đường 500 Cống hiến Tứ Thánh Đường 500
Trứng Tài Vận 20 Trứng Tài Vận 20
Câu Đối 5 Câu Đối 5
Vàng Khóa 100 Vàng Khóa 100
200 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 10 Bùa Cấp 4 5
Câu Đối 5 Câu Đối 5
Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10
Cống hiến Tứ Thánh Đường 500 Cống hiến Tứ Thánh Đường 500
Vàng Khóa 150 Vàng Khóa 150
300 Bùa Bách Bảo Chí Tôn 20 Bùa Bách Bảo Chí Tôn 20
Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10
Trứng Phúc Quý 20 Trứng Phúc Quý 20
Câu Đối 5 Câu Đối 5
Vàng Khóa 200 Vàng Khóa 200
400 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10
Câu Đối 5 Câu Đối 5
Búa Bạch Kim 10 Búa Bạch Kim 10
Cống hiến Tứ Thánh Đường 500 Cống hiến Tứ Thánh Đường 500
Vàng Khóa 200 Vàng Khóa 200
520 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 10 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 10
Câu Đối 10 Câu Đối 10
Bạc Khóa 1000000 Bạc Khóa 1000000
Cống hiến Tứ Thánh Đường 500 Cống hiến Tứ Thánh Đường 500
Vàng Khóa 200 Vàng Khóa 200
640 Cống hiến Tứ Thánh Đường 500 Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường 10
Câu Đối 10 Câu Đối 10
Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 20 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 20
Mật Tịch Nội Công (Cam) 5 Cống hiến Tứ Thánh Đường 500
Vàng Khóa 300 Vàng Khóa 300
800 Cống hiến Tứ Thánh Đường 1000 Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường 10
Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 20 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 20
Câu Đối 10 Câu Đối 10
Bạc Khóa 1000000 Bạc Khóa 1000000
Vàng Khóa 300 Vàng Khóa 300

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189