trở về tin tức

[TUẦN 66] BÁCH BẢO CÁC TINH DIỆU

20-08-2020

Liệu ai sẽ là người sở hữu Đồ Long Đao trong vòng quay kỳ này?

Cùng khám phá nhé!

Thời gian

- Từ 12h00 ngày 26/08 đến 23h55 ngày 01/09/2022.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Thưởng Vòng Quay:

Đối với S1-26:

Đối với S1-19 Đối với S20-26
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
Phá Kiếp Đơn 3 Bất Diệt Đơn 5
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 1 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 1
Mảnh Thiên Ma Bát Âm 5 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 5
Vàng Khóa 200 Vàng Khóa 200
Phù Dung Thạch 1 Phù Dung Thạch 1
Thiên Sơn Băng Tàm 5 Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo 1
Mảnh Kim Diêu Vô Hạ (3) 2 Xích Viêm Vô Hạ (3) 1
Bất Diệt Đơn 5 Kim Thân Đơn 10
Mảnh Bất Động Minh Vương 5 Mảnh Bất Động Minh Vương 5
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 2 Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 2
Đồ Long Đao 1 Đồ Long Đao 1

Đối với S27 - S32

Đối với S27-29 Đối với S30-32
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
U Nhiên Thiên Châu (Chế tạo) 1 Bùa Cấp 4 1
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 1 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 1
Mảnh Thiên Ma Bát Âm 5 Mảnh Bất Động Minh Vương 5
Vàng Khóa 200 Vàng Khóa 200
Mảnh Bất Động Minh Vương 5 Mảnh Tu La Sát Quyết 5
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 1 Mật Tịch Nội Công (Cam) 2
Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường 5 Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường 5
Tinh Võ Lệnh 3 Tinh Võ Lệnh 3
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 3 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 5
Khai Ngộ Đơn 5 Khai Ngộ Đơn 5
Đồ Long Đao 1 Đồ Long Đao 1

Thưởng Đạt Mốc:

Mốc Đối với S1-26 Đối với S27-31  
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
30 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30
75 Mảnh Võ Học Cát Tường Như Ý 50 Mảnh Võ Học Cát Tường Như Ý 50
150 Rương Mảnh U Nhiên Ngọc Bảo 3 Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo 3
225 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 3 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 3
525 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 2 Thiên Phú Tinh Tu Đơn 3

Bách Bảo Các Chí Tôn

Thưởng Vòng Quay:

Đối với S1-31

Đối với S1-26 Đối với S27-32
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) 2 Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) 2
Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường 5 Mảnh Tử Hà Công 5
Hiệp Khách Tẩy Tủy Đơn 5 Nguyên Tinh (Đúc) 3
Bạc Khóa 50000 Bạc Khóa 50000
Mật Tịch Chiêu Thức (Cam) 2 Mật Tịch Nội Công (Cam) 2
Bồi Nguyên Đơn 30 Bồi Nguyên Đơn 30
Dịch Cân Đơn 5 Dịch Cân Đơn 5
Tẩy Tủy Đơn 10 Hiệp Khách Tư Chất Đơn 5
Tôi Thể Đơn 10 Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường 3
Rương Hỗn Nguyên 1 Tôi Thể Đơn 5
Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường 5 Rương Hồng Hoan 2

 

Thưởng Đạt Mốc:

Mốc Phần thưởng Số lượng
30 Thuốc Chỉnh Thiên Mệnh 3
75 Thuốc Chỉnh Thiên Mệnh 4
150 Thuốc Chỉnh Thiên Mệnh 8
225 Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường 20
525 Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường 30

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!