trở về tin tức

[TUẦN 68] NẠP ĐƠN TUẦN

15-09-2020

Mỗi ngày tiến hành nạp mỗi gói Vàng sẽ nhận được thêm gói quà tương ứng.

Thời gian

- Từ 0h00 ngày 09/09 đến 23h55 ngày 15/09/2022.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

 Mỗi ngày tích lũy nạp đạt mốc 80V, 200V, 500V, 1000V, 2000V, 4000V, 8000V, 20000V sẽ nhận được thưởng tương ứng với từng mốc

Lưu ý:

  • Quà 3 Ngày không được tính trong sự kiện này!

  • Mốc 4k,8k, 20k: BQT hỗ trợ chuyển Mảnh, Rương, Chí Bảo, Phù Dung Thạch, Rương Ngọc. Chí Bảo mở ra trùng, BQT sẽ hỗ trợ đổi

Phần thưởng

Đối với S1-S29

Mốc Đối với S1-23 Đối với S24-29
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
80 Bạc Khóa 500000 Bạc Khóa 500000
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 5 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 5
Mảnh Đại Bi Chưởng 20 Thủy Vận Hỗn Thiên Nghĩa 1
Mảnh Bất Động Minh Vương 20 Bùa Vô Kỵ-Lạ 30
Long Hổ Dịch Cân Đơn 30 Địa Tâm Ngọc Tủy 20
Vàng Khóa 500 Vàng Khóa 500
200 Mảnh Bất Động Minh Vương 20 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 20
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10
Mảnh Đại Bi Chưởng 20 Bùa Vô Kỵ-Lạ 50
Rương Mảnh U Nhiên 1 Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh 20
Long Hổ Dịch Cân Đơn 50 Địa Tâm Ngọc Tủy 10
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
400 Mảnh Bất Động Minh Vương 20 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 20
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Rương Mảnh U Nhiên 1 Bùa Vô Kỵ-Lạ 100
Mảnh Đại Bi Chưởng 20 Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh 20
Kim Thân Đơn 30 Bách Niên Linh Chi 10
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
800 Mảnh Bất Động Minh Vương 50 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 50
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Mảnh Đại Bi Chưởng 50 Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh 50
Rương Mảnh U Nhiên 1 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 1
Kim Thân Đơn 100 Bách Niên Linh Chi 10
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
2000 Mảnh Đại Bi Chưởng 50 Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh 50
Thiên Niên Tử Chi 10 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 50
Mảnh Bất Động Minh Vương 50 Rương Đá Ghép Cao (Cấp 12) 1
Bất Diệt Đơn 100 Kim Thân Đơn 100
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 2
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
4000 (Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Mảnh Nộ Đào Bách Kích 50 Phù Dung Thạch 1
Thiên Niên Tử Chi 20 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 50
Mảnh Bất Động Minh Vương 50 Mảnh Ngạo Thế Quyết 50
Phá Kiếp Đơn 100 Bất Diệt Đơn 100
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 2 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 2
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
8000(Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Mảnh Bất Động Minh Vương 50 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 50
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 50 Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao 50
Thiên Sơn Băng Tàm 30 Phù Dung Thạch 2
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 10 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 10
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 3 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 2
Vàng Khóa 4000 Vàng Khóa 4000
20000(Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Trấn Quán Chi Bảo Tứ Thánh Cẩm Hạp 1 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 3
Mảnh Bất Động Minh Vương 100 Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao 100
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 100 Phù Dung Thạch 5
Phù Dung Thạch 5 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 15
Rương Đá Ghép Cấp 13 (Tùy Chọn) 5 Trấn Quán Chi Bảo Tứ Thánh Cẩm Hạp 1
Vàng Khóa 10000 Vàng Khóa 10000

Đối với S30-32

Mốc S30-32
Phần thưởng Số lượng
80 Bạc Khóa 500000
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 5
Thủy Vận Hỗn Thiên Nghĩa 1
Hiệp Khách Tẩy Tủy Đơn 50
Địa Tâm Ngọc Tủy 10
Vàng Khóa 500
200 Mảnh Chân Võ 20
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 10
Mảnh Huyết Sát Đao 20
Địa Tâm Ngọc Tủy 20
Vàng Khóa 1000
400 Mảnh Chân Võ 20
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Mảnh Huyết Sát Đao 20
Hoán Huyết Đơn 200
Bách Niên Linh Chi 20
Vàng Khóa 1000
800 Mảnh Chân Võ 50
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Bách Niên Linh Chi 20
Mảnh Huyết Sát Đao 50
Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo 2
Vàng Khóa 1000
2000 Mảnh Thiên Ma 50
Bùa Cấp 4 50
Tẩy Tủy Đơn 300
Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo 3
Long Hổ Dịch Cân Đan 200
Vàng Khóa 1000
4000 (Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Mảnh Thiên Ma 50
Mảnh Chân Võ 50
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 10
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5
Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo 3
Vàng Khóa 2000
8000(Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Mảnh Thiên Ma 50
Mảnh Chân Võ 50
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 2
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 3
Vàng Khóa 4000
20000(Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 5
Mảnh Thiên Ma 100
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 2
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 15
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 100
Vàng Khóa 10000

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!