trở về tin tức

[TUẦN 68] NẠP LIÊN TỤC

15-09-2020

Trong tuần này, chỉ cần nạp tích lũy đạt mốc nhất định trong thời gian 5 ngày, quý nhân sĩ sẽ có ngay gói quà tương ứng siêu giá trị!

Thời gian

- Từ 0h00 ngày 09/09 đến 23h55 ngày 15/09/2022.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

- Mỗi ngày tích lũy nạp đạt 80 Vàng, 200V, 500V, 1000V và 2000V đạt 5 ngày sẽ nhận được thưởng.

Lưu ý: Quà 3 Ngày không tính trong sự kiện này!

Phần thưởng

Đối với S1-29

Mốc Đối với S1-23 Đối với S24-29
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
80 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10 Mảnh Ảo Ngọc Thần Công 10
Mảnh Ảo Ngọc Thần Công 20 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10
Vô Lậu Đơn 500 Vô Lậu Đơn 500
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 30 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 30
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
200 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Mảnh Ảo Ngọc Thần Công 20
Mảnh Ảo Ngọc Thần Công 20 Bùa Vô Kỵ-Lạ 50
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 1 Bách Niên Linh Chi 10
Kim Thân Đơn 300 Kim Thân Đơn 300
Thiên Niên Huyết Sâm 5 Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 20
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
500 Mảnh Ảo Ngọc Thần Công 30 Mảnh Ảo Ngọc Thần Công 30
Thiên Niên Huyết Sâm 10 Bách Niên Linh Chi 15
Bất Diệt Đơn 300 Bùa Vô Kỵ-Lạ 50
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 1 Vô Lậu Đơn 200
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 2 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 1
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
1000 Phù Dung Thạch 2 Mảnh Ảo Ngọc Thần Công 40
Mảnh Ảo Ngọc Thần Công 40 Thiên Niên Huyết Sâm 10
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 2 Kim Thân Đơn 200
Thiên Niên Tử Chi 10 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 2
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5 Bùa Vô Kỵ-Lạ 60
Vàng Khóa 3000 Vàng Khóa 3000
2000 (mảnh hỗ trợ chuyển) Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn 50 Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn 50
Vàng 2000 Vàng 2000
Xích Viêm Vô Hạ (3) 1 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 3
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 3 Phù Dung Thạch 2
Thiên Sơn Băng Tàm 20 Xích Viêm Vô Hạ (3) 1
Vàng Khóa 4000 Vàng Khóa 4000
Lưu ý: Mốc 2K Mảnh Nội/Võ học x50, BQT chỉ để 1 mảnh tượng trưng.

Đối với S30-32

Mốc Đối với S30-32
Phần thưởng Số lượng
80 Mảnh Ngạo Thế Quyết 10
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 20
Tôi Thể Đơn 500
Địa Tâm Ngọc Tủy 10
Vàng Khóa 1000
200 Mảnh Ngạo Thế Quyết 20
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 20
Bách Niên Linh Chi 10
Đoạn Cốt Đơn 500
Bồi Nguyên Đơn 5000
Vàng Khóa 2000
500 Vàng Khóa 2000
Hỗn Chí Nguyên Ngọc 1
Hỗn Minh Phạt Ngọc 1
Hỗn Xá Tịch Ngọc 1
Hỗn Hoàn Sát Ngọc 1
 Hỗn Huyền Thanh Ngọc 1
1000 Mảnh Ngạo Thế Quyết 40
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 30
Bùa Vô Kỵ-Lạ 50
Rương Mảnh Vô Cực Bảo Ngọc 3
Khai Ngộ Đơn 100
Vàng Khóa 3000
2000 (mảnh hỗ trợ chuyển) Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn 50
Vàng 2000
Kỳ Ngộ Đạt Ma/Di Hoa Cung(Chọn 1 trong 2) 1
Rương Mảnh Vô Cực Bảo Ngọc 5
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 2
Vàng Khóa 4000
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!