trở về tin tức

[TUẦN 68] TÍCH NẠP TUẦN

10-09-2019

Trong tuần này, chỉ cần tổng nạp tích lũy đạt mốc nhất định, quý nhân sĩ sẽ có ngay gói quà tương ứng siêu giá trị!

Thời gian

- Từ 0h00 ngày 09/09 đến 23h55 ngày 15/09/2022.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

- Trong tuần tích lũy nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần quà mốc tích lũy.

- Lưu ý: Quà 3 Ngày không tính trong sự kiện này!

Phần thưởng

Đối với S1-29
Mốc Đối với S1 - S23 Đối với S24-29
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
2500 Thiên Niên Huyết Sâm 5 Thiên Niên Huyết Sâm 5
Bách Niên Linh Chi 10 Bách Niên Linh Chi 10
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 5 Mật Tịch Nội Công (Cam) 10
Kim Thân Đơn 100 Vô Lậu Đơn 100
Bùa Bách Báo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Báo Tinh Diệu 20
Vàng Khóa 3000 Vàng Khóa 3000
5000 Búp Bê Thế Thân 1 Búp Bê Thế Thân 1
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 5 Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 5
 Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) 5 Mảnh Yến Vân (tùy chọn)
(BQT hỗ trợ chuyển nhân vật)
5
Phù Dung Thạch (Bùa Vô Song) 1 Phù Dung Thạch (Bùa Vô Song) 1
Bất Diệt Đơn 100 Long Hổ Dịch Cân Đơn 100
Vàng Khóa 5000 Vàng Khóa 5000
10000 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 50 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 50
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) 5 Mảnh Yến Vân (tùy chọn)
(BQT hỗ trợ chuyển nhân vật)
5
Phù Dung Thạch (Bùa Vô Song) 1 Xích Viêm Vô Hạ (3) 1
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 2 Phù Dung Thạch 1
Bất Diệt Đơn 200 Rương Mảnh Vô Cực Bảo Ngọc 3
Vàng Khóa 7000 Vàng Khóa 7000
20000 Tâm Pháp Bí Điển (Cuồng) 1 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 50
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) 5 Mảnh Yến Vân (tùy chọn)
(BQT hỗ trợ chuyển nhân vật)
10
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 3 Phù Dung Thạch 1
Thiên Niên Tử Chi 20 Rương Mảnh Vô Cực Bảo Ngọc 3
Phá Kiếp Đơn 100 Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao 50
Vàng Khóa 8000 Vàng Khóa 8000
30000 Tâm Pháp Bí Điển (Bạo) 1 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 70
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) 10 Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 100
Thiên Niên Tử Chi 20 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 5 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 5
Phá Kiếp Đơn 100 Phù Dung Thạch 2
Vàng Khóa 10000 Vàng Khóa 10000
50000 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 50 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 100
Nộ Đào Bách Kích Đồ 1 Nộ Đào Bách Kích Đồ 1
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) 20 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 10
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 5 Phù Dung Thạch 3
Phá Kiếp Đơn 200 Tâm Pháp Bí Điển (Bạo) 1
Vàng Khóa 10000 Vàng Khóa 10000
80000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) Mảnh Nộ Đào Bách Kích 70 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 100
Rương Đá Ghép Cấp 13 (Tùy Chọn) 10 Mảnh Bất Động Minh Vương 80
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 5 Rương Đá Ghép Cấp 12 (Tùy Chọn) 10
Thiên Sơn Băng Tàm 20 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 10
Vàng Khóa 10000 Vàng Khóa 10000
120000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) Thần Binh Đồ Long Đao 1 Rương Đá Ghép Cấp 12 (Tùy Chọn) 10
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 100 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 150
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 10 Thần Binh Đồ Long Đao 1
Phá Kiếp Đơn 200 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 10
Vàng Khóa 20000 Vàng Khóa 20000
200000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) Thần binh Trầm Phù Chi Kiếm 1 Thần Binh Trầm Phù Chi Kiếm 1
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 10 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 10
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 150 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 150
 
 Đối với S30-32
Mốc Đối với S30-31
Phần thưởng Số lượng
2500 Mảnh Thái Cực Quyền 50
Địa Tâm Ngọc Tủy 10
Mật Tịch Nội Công (Cam) 5
Bùa cấp 4 20
Bùa Bách Báo Tinh Diệu 20
Vàng Khóa 3000
5000 Mảnh Thái Cực Quyền 50
Mật Tịch Nội Công (Cam) 5
Mảnh Yến Vân (tùy chọn)
(BQT hỗ trợ chuyển nhân vật)
5
Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30
Long Hổ Dịch Cân Đơn 100
Vàng Khóa 5000
10000 Mảnh Thái Cực Quyền 50
Mảnh Yến Vân (tùy chọn)
(BQT hỗ trợ chuyển nhân vật)
5
Vô Hạ (3) 1
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 1
Rương Mảnh Vô Cực Bảo Ngọc 2
Vàng Khóa 7000
20000 Mảnh Thái Cực Quyền 50
Mảnh Yến Vân (tùy chọn)
(BQT hỗ trợ chuyển nhân vật)
10
Tâm Pháp Bí Điển (Cuồng) 1
Rương Mảnh Vô Cực Bảo Ngọc 3
 Dị Thủy Hàn Băng Kiếm 1
Vàng Khóa 8000
30000 Mảnh Thái Cực Quyền 50
Mảnh Thiên Ma Bát Âm 50
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 10
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 5
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 50
Vàng Khóa 10000
50000 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 80
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 5
Xích Viêm Vô Hạ (3) 1
Thần Binh Thượng Bảo Thấm Kim Ba 1
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 10
Vàng Khóa 10000
80000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao 100
Mảnh Thiên Ma Bát Âm 100
 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 10
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 10
Vàng Khóa 10000
120000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) Thần Binh Đồ Long Đao 1
Mảnh Thái Cực Quyền 150
Mảnh Huyết Sát Đao 150
Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao 150
Vàng Khóa 20000
200000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) Thần binh Trầm Phù Chi Kiếm 1
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 10
Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao 200

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!