trở về tin tức

[TUẦN 69] NẠP ĐƠN TUẦN

13-09-2020

Mỗi ngày tiến hành nạp mỗi gói Vàng sẽ nhận được thêm gói quà tương ứng.

Thời gian

- Từ 0h00 ngày 16/09 đến 23h55 ngày 22/09/2022.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

 Mỗi ngày tích lũy nạp đạt mốc 80V, 200V, 500V, 1000V, 2000V, 4000V, 8000V, 20000V sẽ nhận được thưởng tương ứng với từng mốc

Lưu ý:

  • Quà 3 Ngày không được tính trong sự kiện này!

  • Mốc 4k,8k, 20k: BQT hỗ trợ chuyển Mảnh, Rương, Chí Bảo, Phù Dung Thạch, Rương Ngọc. Chí Bảo mở ra trùng, BQT sẽ hỗ trợ đổi

Phần thưởng

Đối với S1-S29

Mốc Đối với S1-23 Đối với S24-29
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
80 Bạc Khóa 500000 Bạc Khóa 500000
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 5 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 5
Mảnh Huyền Ngọc Thần Công 20 Thủy Vận Hỗn Thiên Nghĩa 1
Mảnh Bất Động Minh Vương 20 Bùa Vô Kỵ-Lạ 30
Long Hổ Dịch Cân Đơn 100 Địa Tâm Ngọc Tủy 20
Vàng Khóa 500 Vàng Khóa 500
200 Mảnh Bất Động Minh Vương 20 Mảnh Đại Bi Chưởng 20
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10
Mảnh Huyền Ngọc Thần Công 20 Bùa Vô Kỵ-Lạ 50
Rương Mảnh U Nhiên 1 Mảnh Huyền Ngọc Thần Công 20
Long Hổ Dịch Cân Đơn 200 Địa Tâm Ngọc Tủy 10
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
400 Mảnh Bất Động Minh Vương 20 Mảnh Đại Bi Chưởng 20
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Rương Mảnh U Nhiên 1 Bùa Vô Kỵ-Lạ 100
Mảnh Huyền Ngọc Thần Công 20 Mảnh Huyền Ngọc Thần Công 20
Kim Thân Đơn 30 Bách Niên Linh Chi 10
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
800 Mảnh Bất Động Minh Vương 50 Mảnh Đại Bi Chưởng 50
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Mảnh Huyền Ngọc Thần Công 50 Mảnh Huyền Ngọc Thần Công 50
Rương Mảnh U Nhiên 1 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 1
Kim Thân Đơn 100 Bách Niên Linh Chi 10
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
2000 Mảnh Huyền Ngọc Thần Công 50 Mảnh Huyền Ngọc Thần Công 50
Thiên Niên Tử Chi 10 Mảnh Đại Bi Chưởng 50
Mảnh Bất Động Minh Vương 50 Rương Đá Ghép Cao (Cấp 12) 1
Bất Diệt Đơn 100 Kim Thân Đơn 100
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 2
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
4000 (Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Mảnh Nộ Đào Bách Kích 50 Phù Dung Thạch 1
Thiên Niên Tử Chi 20 Mảnh  Nộ Đào Bách Kích 30
Mảnh Bất Động Minh Vương 50 Mảnh Bất Động Minh Vương 50
Phá Kiếp Đơn 100 Bất Diệt Đơn 100
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 2 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 2
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
8000(Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Mảnh Bất Động Minh Vương 50 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 50
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 50 Mảnh Bất Động Minh Vương 50
Thiên Sơn Băng Tàm 30 Phù Dung Thạch 2
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 10 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 10
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 3 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 2
Vàng Khóa 4000 Vàng Khóa 4000
20000(Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Trấn Quán Chi Bảo Tứ Thánh Cẩm Hạp 1 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 3
Mảnh Bất Động Minh Vương 100 Mảnh Bất Động Minh Vương 100
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 100 Phù Dung Thạch 5
Phù Dung Thạch 5 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 100
Rương Đá Ghép Cấp 13 (Tùy Chọn) 5 Trấn Quán Chi Bảo Tứ Thánh Cẩm Hạp 1
Vàng Khóa 10000 Vàng Khóa 10000

Đối với S30-32

Mốc S30-32
Phần thưởng Số lượng
80 Bạc Khóa 500000
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 5
Thủy Vận Hỗn Thiên Nghĩa 1
Hiệp Khách Tẩy Tủy Đơn 50
Địa Tâm Ngọc Tủy 10
Vàng Khóa 500
200 Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 20
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 10
Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết 20
Địa Tâm Ngọc Tủy 20
Vàng Khóa 1000
400 Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 20
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết 20
Hoán Huyết Đơn 200
Bách Niên Linh Chi 20
Vàng Khóa 1000
800 Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 50
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Bách Niên Linh Chi 20
Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết 50
Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo 2
Vàng Khóa 1000
2000 Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết 50
Bùa Cấp 4 50
Tẩy Tủy Đơn 300
Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo 3
Long Hổ Dịch Cân Đan 200
Vàng Khóa 1000
4000 (Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết 50
Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 50
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 10
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5
Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo 3
Vàng Khóa 2000
8000(Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết 50
Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 50
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 2
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 5
Vàng Khóa 4000
20000(Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 5
Mảnh Thiên Ma 100
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 2
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 15
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 100
Vàng Khóa 10000

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!