trở về tin tức

Ưu Đãi Hạn Giờ

11-03-2023

Mỗi ngày tiến hành nạp mỗi gói Vàng sẽ nhận được thêm gói quà tương ứng. 

Thời gian

- Từ 10h00 ngày 11/03 đến 23h55 ngày 13/03/2023

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

Mua các gói quà đạt mốc sẽ nhận thêm thật nhiều quà tặng

Phần thưởng

Máy chủ: S1-23,29

Nội dung Vật phẩm Số lượng
MUA 5 GÓI BẠCH HỔ Phá Kiếp Đơn 200
Thiên Sơn Băng Tàm 20
Tử Vân Tinh SS 10
Sủi Cảo 199
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc(Khóa) 3
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Khóa) 50
Đá Ghép 13 Tùy Chọn (Khóa) 3
MUA 5 GÓI HẮC LONG Phá Kiếp Đơn 200
Thiên Sơn Băng Tàm 20
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 5
 Trấn Quán Chi Bảo Tứ Thánh Cẩm Hạp 3
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) 100
Đá Ghép 13 Tùy Chọn (Không, Khóa) 5
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Không Khóa) 5
MUA 3 GÓI PHỤNG HOÀNG Phá Kiếp Đơn 300
Thiên Sơn Băng Tàm 30
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 7
Tứ Thánh Tùy Chọn 1
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) 150
Đá 13 Tùy Chọn (Không Khóa) 10
Phù Dung Thạch 5
 Trầm Phù Chi Kiếm  1
Sủi Cảo 999
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Không Khóa) 15

 Máy chủ: S30

Nội dung Vật phẩm Số lượng
MUA 5 GÓI BẠCH HỔ Bất Diệt Đơn 200
Thiên Niên Huyết Sâm 20
Tử Vân Tinh SS 10
Sủi Cảo 199
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc(Khóa) 3
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Khóa) 50
Đá Ghép 12, 13 Tùy Chọn (Khóa) 3
MUA 5 GÓI HẮC LONG Phá Kiếp Đơn 200
Thiên Niên Tử Chi 20
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 5
 Trấn Quán Chi Bảo Tứ Thánh Cẩm Hạp 3
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) 100
Đá Ghép12,13 Tùy Chọn (Không Khóa) 5
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Không Khóa) 5
MUA 3 GÓI PHỤNG HOÀNG Phá Kiếp Đơn 200
Thiên Niên Tử Chi 30
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 7
Tứ Thánh Tùy Chọn 1
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) 150
Đá 12,13 Tùy Chọn (Không Khóa) 10
Phù Dung Thạch 5
 Trầm Phù Chi Kiếm  1
Sủi Cảo 999
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Không Khóa) 15

 Máy chủ: s33

Nội dung Vật phẩm Số lượng
MUA 5 GÓI BẠCH HỔ Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Khóa, không hỗ trợ tùy chọn mảnh mới) 50
Dịch Cân Đơn 200
Địa Tâm Ngọc Tủy 20
Đá 9 Tùy chọn (khóa) 5
Xích Viêm Vô Hạ (3) 1
Sủi Cảo 199
Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 10
MUA 5 GÓI HẮC LONG Thần Binh Thượng Bảo Thấm Kim Bá-Lạ 1
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Không Khóa, không hỗ trợ tùy chọn mảnh mới) 100
Sủi Cảo 499
Xích Viêm Vô Hạ (3) 1
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức ( cam) 10
Ngọc 6 Tùy Chọn 3
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Không Khóa) 5
MUA 3 GÓI PHỤNG HOÀNG Khóa Thiên Phú 2
Xích Viêm Vô Hạ (2) 1
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn (Khóa, không hỗ trợ tùy chọn mảnh mới) 150
Thiên Dã Lệnh 50
Tinh Võ Lệnh 100
Đá 9 Tùy chọn (khóa) 10
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức ( cam) 20
Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm  10
Sủi Cảo 999
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Không Khóa) 10

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!