trở về tin tức

Võ Lâm Vương Giả - Họa Ảnh Xuất Thế

16-03-2023

Thời gian

Bắt đầu từ 17/03/2023 đến 23h55 ngày 20/04/2023

Phạm vi

Toàn server

Nội dung

- Bắt đầu từ 0h00 17/03/2023 đến 23h55 Ngày 20/04/2023, nhân sĩ tham gia sự kiện tuần và nạp Vàng đạt top của Cụm server mà nhân sĩ đang chơi sẽ được nhận thêm quà tặng từ BQT

- Thời gian đua top Tuần sẽ được tính từ lúc bắt đầu sự kiện Tuần đến kết thúc sự kiện Tuần ở ingame (0h00 thứ 6 đến 23h55 thứ 5 của tuần tiếp theo)

- TOP 10 BXH tích nạp tuần BQT sẽ công khai sau khi tổng hợp dữ liệu từ hệ thống

Lưu ý:
- BXH chỉ tính nạp bằng Vàng, các gói nạp khác sẽ không được tính. Nhằm tạo sự cạnh tranh và tính bất ngờ, BQT sẽ không công khai BXH qua từng ngày mà chỉ công khai BXH sau khi kết thúc sự kiện mỗi tuần

- Thưởng BXH sẽ được BQT phát qua thư theo BXH công bố ở fanpage sau khi kết thúc mỗi tuần

  • Các cụm hiện tại: S1-19, S20-26, S27-32, S33-34

- Đặc biệt, Nhân Sĩ nào có thể bảo vệ được Top1 Võ Lâm Vương Giả trong vòng 4 tuần liên tiếp sẽ là người đâu tiên sở hữu được món quà đặc biệt.

Phần Thưởng

Phần thưởng đặc biệt: VÕ LÂM VƯƠNG GIẢ ( Nhân Sĩ đạt top 1 liên tiếp 4 tuần)

Tên Vật Phẩm Số Lượng Note
Vàng khóa 10000  
Vàng 10000  
PVC Tùy chọn 1 Tùy chọn, Không khóa
Đá khai quang 10 Tùy chọn, Không khóa
Mảnh Nội Công 150 Tùy chọn, Không khóa
Mảnh Võ Học 150 Tùy chọn, Không khóa
Thần Binh Họa Ảnh Kiếm 1 Không Khóa, Hỗ trợ chuyển

Phần Thưởng đạt top BXH

Đối với S1 - S32

Hạng Tên Vật Phẩm Số Lượng Tình trạng Yêu cầu tối thiểu Tuần
1 Vàng khóa 10000   70,000 Vàng
Vàng 5000  
Mảnh Nội Công 100 Tùy chọn, Không Khóa
Mảnh Võ Học 100 Tùy chọn, Không Khóa
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ 10 Không khóa
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 5 Không khóa
Mảnh Họa Ảnh Kiếm 5 Không khóa
2 Vàng khóa 8000   70,000 Vàng
Vàng 4000  
Mảnh Nội Công 70 Tùy chọn, Không Khóa
Mảnh Võ Học 70 Tùy chọn, Không Khóa
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ 10 Không khóa
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 3 Không khóa
Mảnh Họa Ảnh Kiếm 3 Không khóa
3-4 Vàng khóa 6000   50,000 Vàng
Vàng 3000  
Mảnh Nội Công 50 Tùy chọn, Không Khóa
Mảnh Võ Học 50 Tùy chọn, Không Khóa
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 2 Không khóa
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ 10 Không khóa
5-10 Vàng khóa 4000   40,000 Vàng
Vàng 2000  
Mảnh Nội Công 50 Tùy chọn, Không Khóa
Mảnh Võ Học 50 Tùy chọn, Không Khóa
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 Không Khóa
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ 5 Không Khóa

Đối với S33 -34

Hạng Tên Vật Phẩm Số Lượng Yêu cầu tối thiểu Tuần
1 Vàng khóa 10000 70,000 Vàng
Vàng 5000
Mảnh Nội Công 100
Mảnh Võ Học 100
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 10
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 3
Mảnh Họa Ảnh Kiếm 5
2 Vàng khóa 8000 70,000 Vàng
Vàng 4000
Mảnh Nội Công 70
Mảnh Võ Học 70
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 8
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 2
Mảnh Họa Ảnh Kiếm 3
3-4 Vàng khóa 6000 50,000 Vàng
Vàng 3000
Mảnh Nội Công 50
Mảnh Võ Học 50
Thiên Phú Tinh Tu Đơn 1
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 6
5-10 Vàng khóa 4000 40,000 Vàng
Vàng 2000
Mảnh Nội Công 50
Mảnh Võ Học 50
Ngọc Tủy-Đại 30
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 5

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!