trở về tin tức

[08/11] THÔNG BÁO LIÊN THÔNG MÁY CHỦ

04-11-2021

Vào ngày 08/11, Cửu Âm Chân Kinh Mobile sẽ tiến hành liên thông một số máy chủ. Chi tiết như sau!

Thời gian liên thông

- Từ 09h00 đến 15h00 ngày 08/11/2021.

Máy chủ liên thông

- Liên thông các máy chủ S1, S2 và S3.

- Liên thông máy chủ S13 và S14

LƯU Ý:

- Người chơi vui lòng gỡ bỏ treo bán/ giao dịch/ đấu giá tất cả các vật phẩm ở toàn bộ các tính năng trước thời gian bảo trì liên thông máy chủ. Nếu có vấn đề mất mát vật phẩm do treo bán/ giao dịch/ đấu giá trong thời gian trên BQT không chịu trách nhiệm.

- Không đấu giá Tầm Bảo vào ngày chủ nhật (07/11).

Quà hỗ trợ liên thông

Thời gian nhận: Từ 00h00 ngày 05/11 đến 07h55 ngày 08/11/2021

Đối với các máy chủ Cụm S1,2,3

Đối với S1 Đối với S2 Đối với S3
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
Vàng Khóa 500 Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 2000
Bạc Khóa 500000 Bạc Khóa 1000000 Bạc Khóa 2000000
Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường 5 Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường 10 Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường 20
Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường 5 Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường 10 Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường 20
Ngọc Tủy-Đại 50 Ngọc Tủy-Đại 100 Ngọc Tủy-Đại 150
Luyện Bì Đơn 200 Luyện Bì Đơn 300 Luyện Bì Đơn 500

Đối với các máy chủ Cụm S13-14

Đối với S13 Đối với S14
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 2000
Bạc Khóa 1000000 Bạc Khóa 2000000
Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường 10 Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường 20
Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường 10 Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường 20
Ngọc Tủy-Đại 100 Ngọc Tủy-Đại 150
Đoạn Cốt Đơn 200 Đoạn Cốt Đơn 400

Một số thay đổi sau khi liên thông máy chủ

- Chức vị môn phái ingame sẽ cài lại.

- Trong cách chơi Môn Phái Chiến, môn phái đã tuyên chiến sẽ dừng tuyên chiến và hoàn trả quỹ môn phái đã tiêu hao khi tuyên chiến.

- Trong Kết Hôn, BXH chúc phúc hôn lễ sẽ khởi tạo lại.

- BXH Cổ Tiên Pháp Đàn sẽ khởi tạo lại.

- Trong thời gian bảo trì, sẽ tiến hành xóa các nhân vật trong máy chủ nâng cấp liên thông đồng thời thỏa mãn toàn bộ điều kiện sau:  

     +  Nhân vật không online trong 30 ngày, tổng thời lượng online dưới 24 giờ.

     +  Cấp hiện tại không đủ 15.

     +  Bạc Khóa hiện mang theo dưới 500 vạn.

     +  Chưa từng nạp thẻ.

Các lưu ý nâng cấp liên thông máy chủ

- Trong thời gian bảo trì, máy chủ liên quan nâng cấp liên thông sẽ tạm thời không thể đăng nhập, các máy chủ khác có thể đăng nhập bình thường.

- Sau khi nâng cấp liên thông máy chủ, toàn bộ cổng đăng nhập máy chủ giữ nguyên không đổi, người chơi vẫn có thể chọn máy chủ gốc đễ đăng nhập game.

- Sau khi nâng cấp liên thông máy chủ, nếu có nhân vật hoặc bang xuất hiện tình trạng trùng tên, hệ thống sẽ ngẫu nhiên thêm hậu tố chữ cái [A] phía sau 1 tên trong đó, nếu xuất hiện 2 tên trùng nhau thì sẽ tăng thêm hiển thị 1 chữ A, cứ thế suy ra.

Ví dụ: 

     + Thông tin nhân vật là XXX thì sau khi liên thông sẽ là : “XXX[A]”

     + Thông tin bang YYY thì sau khi liên thông sẽ là: “YYY[A]”

- Sau khi nâng cấp liên thông máy chủ, chỉ có thể giữ lại 3 nhân vật trong cùng 1 tài khoản, thứ tự giữ lại: Môn phái > Cấp > Thời lượng online.

- Nếu có 3 nhân vật môn phái trở lên trong máy chủ liên thông, sau khi nâng cấp liên thông sẽ giữ lại 3 môn phái mỗi phái 1 nhân vật có cấp cao nhất và thời gian online dài nhất.

- Nếu có 3 nhân vật môn phái trong máy chủ liên thông, sau khi nâng cấp liên thông sẽ giữ lại 3 môn phái mỗi phái 1 nhân vật có cấp cao nhất và thời gian online dài nhất.

- Nếu có 2 nhân vật môn phái trong máy chủ liên thông, sau khi nâng cấp liên thông sẽ giữ lại 2  môn phái mỗi phái 1 nhân vật có cấp cao nhất và thời gian online dài nhất, 1 nhân vật cấp cao nhất, thời lượng online dài nhất trong số nhân vật còn lại.

- Nếu có 1 nhân vật môn phái trong máy chủ liên thông, sau khi nâng cấp liên thông sẽ giữ lại 3 nhân vật đầu tiên có cấp cao nhất và thời gian online dài nhất của môn phái này.

Ví dụ:

     + Trong 1 tài khoản người chơi nào đó của máy chủ liên thông có tổng nhân vật: Võ Đang *2, Đường Môn *3, Cẩm Y Vệ *4, Thiếu Lâm *1, Nga My *2.

     + Hệ thống sẽ ưu tiên lọc ra nhân vật có cấp cao nhất, thời lượng online dài nhất trong các môn phái, lọc xong còn lại: Võ Đang *1, Đường Môn *1, Cẩm Y Vệ *1, Thiếu Lâm *1, Nga My *1.

     + Trong 5 nhân vật sau khi lọc ra, lại lọc tiếp 3 nhân vật có cấp cao nhất và thời lượng online dài nhất, cuối cùng sẽ giữ lại 3 nhân vật này.

Vấn đề liên quan đến BXH và tính năng

- BXH cấp, Vượt Ải, cấp sao, sau khi liên thông sẽ xếp lại thứ hạng.

- BXH Công Lực, Công Lực Môn Phái, Chiến Trường sẽ bị xóa.

- BXH Đại Hội Võ Lâm sẽ xóa, đồng thời khôi phục trạng thái ban đầu.

- Sau khi nâng cấp liên thông máy chủ, địa bàn các bang chiếm lĩnh trong Lãnh Địa Chiến sẽ bị hệ thống thu hồi toàn bộ quyền, cần tranh đoạt lại địa bàn.

- Sau khi nâng cấp liên thông máy chủ, hủy đấu giá toàn bộ các bang, bang đã đấu giá sẽ hoàn trả quỹ đấu giá, bang chiếm Quang Minh Đỉnh cũng sẽ cài lại.

- Dữ liệu liên thắng Bang Chiến sẽ bị xóa, nhưng sẽ có ghi lại dữ liệu trước khi liên thông máy chủ, dữ liệu liên thắng của bang thắng Bang Chiến tuần đầu sẽ được NPH thao tác thủ công cộng tích lũy số lần trước khi liên thông máy chủ. Nếu liên thắng 2 lần trước khi liên thông, và tiếp tục nhận thắng sau khi liên thông, NPH sẽ thao tác thủ công phát thưởng tương ứng hệ thống liên thắng Bang Chiến sau khi kết thúc Bang Chiến.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189