trở về tin tức

Cập nhật khác - Kiếm Ngữ Đồng Tâm

01-02-2020

Một số cập nhật và khắc phục khác trong phiên bản mới Kiếm Ngữ Đồng tâm

1. Thêm tôn hiệu: 6,5 - 7 - 7,5 - 8 triệu công lực: Cửu Tiêu Cô Minh - Ngân Hải Long Tường - Hạc Minh Hải Phí - Long Tương Hỗ Trĩ
2. Sau khi võ học của người chơi lĩnh ngộ viên mãn, lĩnh ngộ sẽ đổi thành quên võ học
3. Ưu hóa thao tác cách chơi Điệp Kỉ Đồ
4. Hoạt động hạn giờ Chuộc Lại Thực Lực ải 242
5. Cách chơi Vạn Thú Về Chuồng, trong thời gian quy định NPC hỗ trợ sẽ đưa dã thú về lại trong chuồng. Thưởng sủng, danh vọng thế lực
6. Diệt BOSS Dã Thú sẽ nhận được thưởng danh vọng thế lực
7. Fix hệ thống chat, độ sôi động >20 hoặc người chơi có thẻ đặc quyền 8.  Fix vấn đề một số người chơi lúc hồi sinh Môn Phái Chiến không có

Chúc Quý Nhân Sĩ có những giây phút thoải mái, vui vẻ khi tham gia Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Thù Di kính bút,