trở về tin tức

Đua Ngựa - Võ Hiệp Vận Động Hội

10-09-2012

Cách Tham Gia:

Trong thời gian hoạt động bấm nút tham gia để ghép

Ghép thành công 4 người sẽ vào thi đấu

Cách Thi Đấu:

Lần lượt nhấn nút hướng và nhịp điệu trong thời gian quy định

Phán đoán đúng và chính xác có thể nhận được hiệu ứng tốc độ tương ứng

Người chơi đến điểm cuối sẽ hoàn thành thi đấu và nhận thứ hạng

Quyết Định Liên Quan

Phán đoán độ chính xác về nhịp điệu chia thành quá sớm, quá muộn và hoàn hảo

Nhấn phím chính xác, thời gian nhịp điệu hoàn hảo nhận được hiệu ứng tăng tốc

Thường thi đấu:

Thưởng số điểm thể thao dựa trên thứ hạng thi đấu

Sau khi đặt số lần trò chơi tối đa mỗi ngày sẽ không nhận được điểm