trở về tin tức

Hiệp Khách - Kiếm Ngữ Đồng Tâm

01-02-2019

Phiên bản Kiếm Ngữ Đồng sẽ cập nhật mới thêm nhiều nội dung liên quan đến tính năng Hiệp Khách như: Mở ô Hiệp Khách thứ 5 ra trận, thêm mới hiệp khách Cẩm Mao Thử - Bạch Ngọc Đường, ngoài ra còn có tối ưu hóa các thao tác liên quan. Hãy cùng Thù Di tìm hiểu thêm nhé.

Hiệp khách mới Cẩm Mao Thử - Bạch Ngọc Đường

Mở rộng ô Hiệp Khách thứ 5 ra trận

Chúc Quý Nhân Sĩ có những giây phút thoải mái, vui vẻ khi tham gia Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Thù Di kính bút,