trở về tin tức

Khinh Công - Võ Hiệp Vận Động Hội

02-10-2014

Thời Lượng Thi Đấu:

Thi Đấu Trong 10 phút

Nhận Điểm:

- Sau khi vào thi đấu, trong khu vực tính năng sẽ xuất hiện 4 loại rương điểm khác nhau để người chơi thu thập

 - Gồm có: Rương Điểm Cao, Rương Điểm Vừa, Rương Điểm Thấp và Rương Sơ

 - Thu Thập Rương Điểm Cao có thể nhận được 100 điểm thi đấu

- Thu Thập Rương Điểm Vừa có thể nhận được 60 điểm thi đấu

- Thu Thập Rương Điểm Thấp có thể nhận được 20 điểm thi đấu

- Thu Thập Rương Sơ không nhận được điểm thi đấu

Kỹ Năng Trêu Đùa

Sau khi thu thập rương điểm sẽ nhận ngẫu nhiên được 1 kỹ năng trêu đùa

Kỹ năng trêu đùa này chỉ được dùng 1 lần, dùng xong sẽ mất đi

Mở giao diện túi có trheer xem kỹ năng triêu đàu nhận được

Sau khi nhận được có thể bấm vào biểu tượng "đổi" để chuyển sang giao diện kỹ năng trêu đùa, nấm vào biểu tượng kỹ năng để sử dụng.

Lưu ý:

Rương điểm kỹ năng càng cao vị trí xuất hiện càng cao, đòi hỏi người chơi sử dụng khinh công thành thạo

Thu thập nhiều Rương Sơ một chút sẽ rất có lợi cho chiến đấu sau này