trở về tin tức

Thần Binh - Kiếm Ngữ Đồng Tâm

01-02-2020

Danh kiếm thượng cổ Họa Ảnh Kiếm, tương truyền do Cẩm Mao Thử-Bạch Ngọc Đường sử dụng đã được BQT Cửu Âm Chân Kinh Mobile ra mắt trong phiên bản mới Kiếm Ngữ Đồng Tâm. Hãy cùng Thù Di xem những thông tin chi tiết về Thần Binh Truyền Thuyết

Danh kiếm thương cổ Họa Ảnh Kiếm

  • Lao về trước, gây ra cho kẻ địch trên đường đi 600% sát thương, sau khi chính xác mục tiêu chưa ngự chiêu đoạt 2 buff Thần Binh của đối phương, bản thân nhận 6s Hồng Bá Thể và hiệu quả chính xác

Chúc Quý Nhân Sĩ có những giây phút thoải mái, vui vẻ khi tham gia Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Thù Di kính bút,