trở về tin tức

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 26

16-11-2021

Chuỗi sự kiện tuần 26 có gì đặc biệt? Những phần quà đầy giá trị nào sẽ xuất hiện?

Cùng theo dõi chi tiết sự kiện cùng Di nha!

Thời gian

- Từ 00h00 ngày 17/11 đến 23h55 ngày 23/11/2021.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

Chuỗi Sự Kiện Tuần 26
Năng Động Nhận Thưởng Vượt Ải Cấm Địa
Nhân Đôi Thưởng Cấm Địa Gói Hạn Giờ
Nạp Liên Tục Tích Nạp Mỗi Ngày
Tích Nạp Tuần Triều Đình Phong Thưởng
Tam Thiên Đoạt Bảo Quay Bách Bảo Các - Nhận Thần Binh Thiên Phẩm

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!